STAN is solidair met het protest van de cultuursector tegen de drastische besparingen die door de Vlaamse regering worden opgelegd.

De Vlaamse regering wil fors besparen op subsidies voor kunsten. Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid in 2020 moeten 6% besparen op hun subsidie. Kunstinstellingen moeten 3% besparen op hun Vlaamse subsidie. Het zwaarst getroffen is de projectenpot, daarop wordt 60% bespaard. Projectsubsidies geven kunstenaars echter de kans om in te stromen en te innoveren. Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten en de toekomst van de sector.

Samen met de gehele sector vraagt STAN de regering om deze beslissing te herzien:

Omdat onze kunsten internationaal vermaard zijn. Omdat dat ons trots maakt. Omdat onze kunstenaars noodzakelijke verhalen vertellen over wie we zijn. Omdat die verhalen ons houvast geven, of ons uitdagen. Omdat onze kunsten diep verweven zijn met onze cultuur.

Omdat de creatieve sectoren werk geven aan 171.265 mensen die samen voor 12,5 miljard euro aan toegevoegde waarde creëren. Omdat die sector het beter doet dan bijv de chemie- of autoindustrie. 

Omdat onze kunsten in die sector artistiek baanbrekend werk leveren. Omdat ze zelfs artistieke voorsprong hebben op de rest van de wereld. Omdat we die voorsprong moeten vasthouden. Omdat dat ook begint bij vernieuwende, kleinschalige projecten. 

Omdat onze kunsten uw vertrouwen en dat van alle Vlamingen waard zijn. Daarom vragen wij MEER ipv MINDER investeringen in onze kunsten. Het moet niet veel meer zijn, maar vooral niet minder. 

Teken hier de petitie.

Lees ook:

'Ooit waren we ook projecten'

'Het cultuurbeleid van Jan Jambon: rot maar op als je geen Bomaworst lust' 

'Wie klaagt, moet af van de 'subsidieslurf'. Opzouten dus of meezingen met het nieuwe liedje'

'Voor Jan Jambon zijn kunstenaars te mondig, te kritisch, en vooral: te links'

'Een autocratisch systeem'