JDX-A Public Enemy

Soms kan Henrik Ibsen een mens somber stemmen door koste wat het kost te willen benadrukken hoe politiek en corruptie iemand van zijn integriteit kunnen beroven, vooral als er geld in het spel is. Toch vindt het Belgische theatergezelschap tg STAN een manier om Ibsen actueel en grappig te maken.
Gekleed in mansbroeken, -pakken en -jasjes spelen de acteurs en actrices verschillende rollen, waarbij ze moeiteloos heen en weer flitsen tussen die rollen, de concrete tekst en een losse vormelijke uitbeelding naar Ibsens Een vijand van het volk .
Sinds er met openbaar en privégeld nieuwe gezondheidsbaden gebouwd zijn, kent de stad een grote economische bloei. Jammer genoeg is het water in de baden vergiftigd. Het is de dokter van de stad die dit ontdekt, maar zijn broer de burgemeester wil het in de doofpot stoppen. En hoewel de radicale hoofdredacteur van de krant aanvankelijk bereid is om het nieuws te publiceren, ziet hij er vanaf wanneer de financiële gevolgen duidelijk worden.
Hierop volgt een verbeten strijd tussen familieleden – en op een of andere manier slaagt het gezelschap erin ieders versie van de feiten geloofwaardig te maken. Iedereen is sympathiek genoeg, maar heeft een andere opvatting over de kwestie. De groep acteurs is innemend; aan een tafel aan de zijkant zit een souffleur die af en toe replieken voorzegt en grapjes maakt met de spelers. Op een bepaald moment stappen de acteurs uit hun rol om te vragen of de boventitels niet te snel gaan.
Dat luchtige contact met het publiek geeft ons het gevoel dat we deel uitmaken van de gemeenschap die wanhopig worstelt met een lastig probleem. Dit is een uiterst aangename Ibsen-avond; er worden zelfs drankjes geschonken in de pauze.
JDX-A Public Enemy staat in het Public Theater tijdens Under The Radar.

Celia Ipiotis, Eye on the Arts, 10 januari 2014

Nederlands