Als woorden te veel gaan betekenen

"Dat kun je nu echt niet meer zeggen." In dat zinnetje ligt het hele communicatieprobleem van de man en de vrouw besloten. Ze willen wel met elkaar praten, maar het lukt niet omdat er iets is gebeurd dat hen overvoorzichtig heeft gemaakt. Elke lettergreep verwijst naar vroeger, elk woord raakt de zere plek, elke mededeling is gevaarlijk. Daarom zwijgt het stel vaak. Maar ook de stiltes spreken uit wat niet gezegd mag worden.

Guy Dermul en Sara de Roo spelen die man en die vrouw met de gratie van mensen die over eieren lopen. Of door een mijnenveld. Argwanend bewegen ze op elkaar toe, hij met het hoofd tussen de schouders, zij met de handen in haar zakken: een teer ballet in de precaire leegte van een kale zaal.

Het enige decorstuk is een glazen doos met een snoer van knipperlichtjes en een hoop nondescripte spullen. Zie ik daar een voetbal? Een beertje? Of verbeeld ik mij dat maar omdat ik bij een paar met een groot verdriet vanzelf aan het verlies van het allerdierbaarste, een kind, moet denken? En aan het toneelstuk Glazen speelgoed ?

Het stuk dat Dermul en De Roo op hun eigen onnavolgbaar on-tonelerige manier opvoeren heet 'zien en zien' en ineens valt de titel op z'n plaats: wat je ziet is al net zo link als wat je zegt; de ervaring verandert zelfs onschuldige dingen in rusteloze waarschuwingssignalen.

Waarmee een nieuwe richting in het oeuvre van auteur Gerardjan Rijnders gesignaleerd is. Kampten de woorden in Pick-up en Kanker nog met een tekort aan betekenis, hier hebben ze betekenis te veel. Rijnders' taal draagt niet de last van de overdaad, die hem als atheïstische calvinist vreemd is, maar van het ouderworden. De man en de vrouw zien elkaar voor het eerst sinds jaren; ook zij zij ouder geworden.

Hun spel van verhulling en onthulling is zonder vrolijkheid. De toon is ernstig. Vooral door de muziek blijven deze Vlaamse acteurs alert en wendbaar. Die is live en iedere avond anders. De ene keer doet er een gitarist mee, de andere keer een violist, een saxofonist of een pianist.

NRC Handelsblad, Anneriek de Jong, 22 januari 2004

Nederlands